EL CACHIRULO

 

Tataki de tonyina amb reducció de vermut Cisa

GX d’Alta Alella

Preu per persona: 13 €

Inclou: Platet + copa vi